ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Гражданская оборона


Тема: Контрольна з Цивільного захисту, варіант 35
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2013-12-19 08:14:18
Автор:
Обьем: 26
Цена: 40 грн.

Содержание:

 

7.1.Культура безпеки, як структурна компонента базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури кожного майбутнього фахівця.

 

Задача 1

 

Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до дії урагану

 

Оцінити стійкість роботи промислового об’єкту до дії урагану силою 16 балів і скласти таблицю результатів оцінки стійкості.

 

Вихідні дані:

- сила урагану – 16 балів.

Елементи об’єкту та його характеристика:

Будинок з легким металевим каркасом.

Верстати середні.

Комп’ютерний клас.

Технологічні трубопроводи.

Кабельні наземні лінії.

Трансформатор 180 кВа.

Задача 2

 

Визначення дози опромінення

 

Визначити дозу опромінення, яку отримає особовий склад формування цивільної оборони під час роботи в осередку радіоактивного забруднення та рівень радіації на момент закінчення роботи, якщо час початку роботи після аварії на АЕС tн=2 год, рівень радіації на момент початку роботи становив Рн=12 рад/год. Формуванню потрібно працювати на відкритій місцевості tроб=8 год, коефіцієнт послаблення радіації для відкритої місцевості Кпосл=3.

 

Вихідні дані:

- час роботи в осередку радіоактивного забруднення tроб=8год.

- час початку роботи після аварії на АЕС tн=2 год.

- коефіцієнт послаблення радіації Кпосл=3.

- рівень радіації на момент початку роботи Рн=12рад/год.

Визначити:

- дозу опромінення особового складу формування.

- рівень радіації в осередку радіоактивного забруднення на момент закінчення роботи.

Задача 3

 

Визначення тривалості роботи на радіоактивно забрудненій місцевості

 

Визначити допустиму тривалість роботи на радіоактивно забрудненій місцевості, якщо час початку роботи після аварії на АЕС tн=3,5год, рівень радіації на цей час становить Рн=10рад/год. Встановлена доза опромінення Dвст=16 рад. При роботі на відкритій місцевості прийняти коефіцієнт послаблення Кпосл=6.

 

Вихідні дані:

- час початку роботи після аварії на АЕС tн=3,5год;

- рівень радіації Рн2=10рад/год;

- встановлена доза опромінення Dвст=16рад;

- коефіцієнт послаблення Кпосл=6.

 

Визначити:

- допустиму тривалість роботи людей на радіоактивно забрудненої місцевості.

Задача 4

 

Прогнозування обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об’єкті

 

На промисловому об’єкті, що знаходиться на відстані 2 км від адміністративної будівлі, зруйнувалась необвалована ємність, яка вміщує 3 т хлору. Метеоумови на час аварії: температура повітря 0°С, ступінь вертикальної стійкості повітря (СВСП) – інверсія, швидкість вітру 4 м/с, вітер північно-західний.

Провести розрахунки оперативного прогнозування на 4 години після аварії, показати на схемі зони можливого і прогнозованого хімічного забруднення.

 

Вихідні дані:

- необвалована ємність з хлором Q=3 т;

- температура повітря t=0 °С;

- швидкість вітру V=4 м/с;

- напрямок вітру – північно-західний;

- ступінь вертикальної стійкості повітря – інверсія.

Провести розрахунки оперативного (аварійного) прогнозування для N=4 год.

Задача 5

 

Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об'єкту

Оцінити інженерний захист робітників та службовців промислового об'єкту (підприємства, міністерства, відомства, установи, закладу, організації, вищого навчального закладу, об’єкту господарської діяльності, бібліотеки, архіву, банку, офісу, кінотеатру та ін.) при виникненні НС.

 

Вихідні дані:

-                   середня температура повітря tº = > 30ºС (IV кліматична зона) ;

-                   ємність з вуглеводневим газом Q = 3т;

-                   відстань від ємності до об'єкта r = 285м;

-                   час на заповнення сховища робітниками та службовцями tнорм = 4хв;

-                   відстань до робочих дільниць: №1 (N1=60 осіб) R1=150 м; №2 (N2=150 осіб) R2=150 м. Разом робітників та службовців на промисловому об'єкті N=N1+N2=60+150=210 осіб;

-                   на об'єкті є в наявності одне вбудоване сховище яке витримує динамічне навантаження до 100 кПа;

-                   приміщення для захисту робітників та службовців S1 = 250 м2;

-                   приміщення для пункту управління S2 = 16 м2;

-                   коридори S3 = 10м2;

-                   санітарні вузли S4 = 54м2;

-                   приміщення для зберігання продуктів S5 = 14м2;

-                   висота приміщення h = 2,4 м;

-                   фільтровентиляційне обладнання – 1комплект ФВК-1, 1комплект ЕРВ-72-2;

-                   розрахунок пункту управління N=5 осіб;

-                   водопостачання від загальноміської системи, аварійний запас води – 990л;

-                   тривалість укриття 3 доби, електропостачання від мережі промислового об'єкту, аварійне джерело – акумуляторні батареї.

Виконати.

Оцінити інженерний захист робітників та службовців об'єкту згідно з показниками:

-                      за місткістю;

-                      за захисними властивостями від дії повітряної ударної хвилі вибуху газоповітряної суміші;

-                      за системою життєзабезпечення сховища;

-                      за своєчасністю укриття.

ЛітератураВыводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуВнимание! По техническим причинам скачивание работ в автоматическом режиме временно отключено. Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

 

 +380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) или happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь